Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
21:20
tak już jest, że nic nie dzieje się przypadkiem
po prostu patrz
życie zweryfikuje
— d.
20:48
Stworzeni dla siebie zejdą się prędzej czy później.
Reposted fromcasas casas viadetox detox
20:45

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viadetox detox
20:47
Wyrosłem już z tego by Twe serce niszczyć. 
— bo masz być tu non stop
Reposted fromorchis orchis viapozakontrola pozakontrola
20:45
2956 ca5a
Reposted fromsoll soll viapozakontrola pozakontrola
19:15
nie ma
nie ma
nie ma
przyjaźni 
:)
— d.
18:31
wybierasz to co bezpieczne, wygodne
niekoniecznie właściwe.
bez zastanowienia.
— d.
Reposted bytysiace-myslipozakontrola17november
20:36
za dobre życie?
weź moje.
z tymi problemami.
— destiny
20:02
siedzenie na przednim fotelu ma znaczenie.
nie daj sobie wmówić, że jest inaczej.
— destiny
20:53
problemy były, są, będą.
ale z ręką na sercu
jestem szczęśliwa.
jak nigdy

— destiny
19:34
mimo tłumu
ze swoją głową i tak zostajesz sam
— destiny
20:04
Uzależnienie nigdy dobrze się nie kończy. W końcu to, co daje nam kopa, przestaje sprawiać przyjemność i zaczyna boleć. Mówią, że nie można rzucić nałogu, dopóki nie sięgnie się dna. Ale skąd wiadomo, że już się tam jest? Bo nie ważne jak boli, jeśli przestaniemy to robić, boli jeszcze bardziej.
— Meredith Grey / przetrwałam
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaolawie olawie
20:33
drugiej połowy ciebie już czytać nie będę.

twoja nieobecność przestała mnie boleć.
— destiny
20:27
Możesz się wściekać, ile chcesz, ale nic nie poradzisz na to, na co nic nie poradzisz.
— Haruki Murakami – Zniknięcie słonia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaintruder intruder
20:45

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viajazzuj jazzuj
20:43
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viajazzuj jazzuj
20:18
7265 a5ea 500
Reposted fromaliceinweedland aliceinweedland viajazzuj jazzuj
20:11
4561 7e29
Reposted fromktosiowa ktosiowa viajazzuj jazzuj
20:10
6596 c980 500
Reposted fromkitana kitana viajazzuj jazzuj
20:07
1734 a0d1 500
Reposted frompod-slowami pod-slowami viajazzuj jazzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl