Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
21:20
21:19
- I pocałowałem ją i przynajmniej na chwilę ten pocałunek mnie odmienił i przynajmniej na chwilę ona i ja byliśmy zakochani.
- A potem to spierdoliłeś?
- No.
— 'Milion Małych Kawałków' James Frey
21:16
8484 4027 500
21:11
0805 148e
Escape together. 
Reposted fromi-ann i-ann viapodprzykrywka podprzykrywka
21:43
brakuje mi wszystkiego.. też tak czasem masz? niby jest jakiś plan ale po prostu nie wiem czy chce tędy iść..
— L.
10:51
10:50

Złap ją za tyłek, kiedy patrzy na nią jakiś facet. Złap ją za tyłek, kiedy patrzy na Ciebie jakaś kobieta.


Reposted fromthesmajl thesmajl viaoversensitive oversensitive
10:27
10:27
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
10:26
Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś kto o tym nie wie i to robi.
— Albert Einstein
10:03
9909 88aa 500
M.Grzesiak
Reposted fromitwaslove itwaslove viaoversensitive oversensitive
20:43
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaoversensitive oversensitive
17:39
5260 9c3d 500
17:32
Reposted fromlivela livela viatysiace-mysli tysiace-mysli
22:29
22:28
po prostu trwaj.
nie dajmy się zwariować.
— L.
10:33
nie ma po co się spalać
nie ma po co utrudniać
wymyślać

same kłamstwa

nie warto.
— L.
21:22
mam prawo chcieć więcej.
— L.
21:20
tak już jest, że nic nie dzieje się przypadkiem
po prostu patrz
życie zweryfikuje
— d.
20:48
Stworzeni dla siebie zejdą się prędzej czy później.
Reposted fromcasas casas viadetox detox
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl